Metin2Wiki:Pravidla

Z Metin2Wiki
Verze z 30. 12. 2017, 19:00; Pifelka (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Tato pravidla mohou být kdykoli změněna podle potřeb Metin2.cz týmu. Jakékoli porušení těchto pravidel může být dle závažnosti potrestáno varováním nebo blokací účtu na Wikipedii – jak dočasnou, tak permanentní. V extrémních případech se může být uživatel vyloučen i z dalších částí komunity Metin2.cz (fórum, hra, IRC), případně i jiných internetových stránek společnosti Gameforge. Tým Wikipedie má právo cenzurovat, mazat, či jinak upravovat příspěvky, které jsou v rozporu s těmito pravidly.

§1 Účty
Každý uživatel si smí na této Wikipedii zaregistrovat a využívat pouze jeden účet. Vícenásobné registrace mohou vést k blokaci všech účtů.
§1.1 Přezdívky
Přezdívky na Wikipedii nesmí být jakkoliv vulgární, urážlivé a mít pornografický, sexistický nebo jinak nevhodný podtext.
§1.2 Napodobování týmu
Zakazuje se používání přezdívek či jiných materiálů členů týmu či jejich napodobování.
§2 Vytváření/Editace článků
Uživatelé mohou vytvářet/editovat své vlastní uživatelské stránky. Dále pak mohou vytvářet/editovat články za účelem zlepšení jejich obsahu či obsahu celé Wikipedie. Výjimkou jsou zamčené stránky - uživatelé však mohou požádat o jejich odemčení, pokud mohou prokázat, že jejich editace bude dále přínosná.
Každá editace stránky vyžaduje komentář, který vysvětluje záměr editora. Pokud tento komentář nebude přidán, může být editace v případě, ve kterém tým Wikipedie nevidí tuto editaci jako účelnou, zrušena.
To samé platí pro přispívání do diskusí, kde je navíc uživatel povinen uvést svůj podpis napsáním ~~~~ nebo kliknutím na ikonku Podpis.png Podpis a datum.
§2.1 Jazyky
Obsahy na Wikipedii musí být až na specifikované výjimky v českém jazyce. Diskuse mohou být vedeny jak v českém, tak ve slovenském jazyce.
§2.2 Zakládání stránek s nevhodnými a ilegální materiály; vulgarismy
Zveřejňování pornografických, politicky extremistických, nemorálních, urážlivých či jinak protizákonných materiálů (hacky, warez, serialy…) nebo příspěvků na ně odkazujících, je striktně zakázáno.
Příspěvky nesmí obsahovat vulgární a obecně sprosté, urážlivé a společensky nepřijatelné materiály. Pravidlo se vztahuje i na částečně zakryté výrazy, např. vytečkováním části slova.
Veškeré materiály musí přímo souviset s oficiálními servery společnosti GameForge AG. Je zakázáno vytvářet jakýkoliv obsah související s privátními servery, či servery jiných společností.
§2.3 Mazání obsahu stránek
Uživatelé mají zakázáno mazat existující stránky. Pokud si myslíte, že je stránka zbytečná, můžete požádat o její odstranění na jí příslušné diskusní stránce.
§2.4 Mazání obsahu diskusí
Je zakázáno mazat diskuse článků. Uživatelé však mohou mazat své vlastní diskuse. Pokud uživatelé chtejí vyprázdnit svou vlastní diskusní stránku, ale nechtějí mazat starou diskusi, mohou si vytvořit archiv.
Archiv vypadá následovně -> Diskuse_s_uživatelem:JménoUživatele/Archiv. V tomto případě je uživatel povinen na něj uvést odkaz. To může být například učiněno pomocí:
<div style="float:right; border: solid 1px #aaa; width: 13em; padding: 4px;">'''[[Diskuse_s_uživatelem:{{PAGENAME}}/Archiv|K archivu]]'''</div>
§3 Reklama a spam
Obsahy mající reklamní charakter či odkazující na jiné stránky s účelem propagace, jsou na Wikipedii zakázány. Sem se také řadí různá „kousátka“, „okrádačky“ a odkazy, které počítají přístupy. Výjimku tvoří produkty od společnosti Gameforge (viz §4).
§4 Okrádačky
Verbovací odkazy (tzv. okrádačky či kousátka) mohou být pouze na hry od společnosti Gameforge a musí být zřetelně označeny jako verbovací odkazy.
§5 Vandalismus
Není povoleno jakýmkoliv způsobem ničit nebo poškozovat stránky Wikipedie. Úmyslné poškozování stránek bude trestáno. Každý uživatel je také povinen nahlásit stránky, kde se vandalství vyskytuje. To platí i na zakládání stránek s přesměrováním na „Náhodná stránka“.
Za vandalismus je také považováno zakládání stránek za účelem spamu (viz §3 a §4).
§6 Obrázky a soubory
Registrovaní uživatelé jsou oprávněni nahrávat nové soubory za účelem zlepšení nových či existujících stránek. Obrázky které však nebudou po 7 kalendářních dní použity na nějaké stránce budou smazány.
Tým Wikipedie s také vyhrazuje obrázek kdykoliv smazat či nahradit, pokud ho shledá nevhodným.
§6.1 Obrázky na stránkách uživatelů/cechů
Uživatelé mají povoleno nahrávat obrázky za účelem své vlastní prezentace s důrazem na pravidla §6 a §2.2.

Dále také

Komunita
Nástroje